Zorg op de juiste plek
14 juni 2023 · Luistertijd 13 minuten

Overstijgende en specifieke expertise voor cliënten met bipolaire stoornis

Bij GGZ Delfland hebben we een expertiseteam bipolaire stoornissen om cliënten met deze diagnose de aandacht te geven die zij nodig hebben. Een bipolaire stoornis is één van de ernstigste psychiatrische ziektebeelden en is veelal chronisch. Het kan moeilijk zijn om de diagnose bipolaire stoornis te stellen en ook de behandeling is soms ingewikkeld. Een groot voordeel van het expertiseteam is dat er goede continuïteit van zorg kan worden geboden, met gemakkelijk op- en afschalen in zorg, bijvoorbeeld door huisbezoeken bij (dreigende) recidive. “Mensen hoeven niet meer te wisselen van team als het beter of slechter gaat, ze houden dezelfde behandelaren”, vertelt Richard Wesseloo, psychiater en medeoprichter expertiseteam bipolaire stoornissen.

Richard Wesseloo
Richard Wesseloo

Bij GGZ Delfland hebben we een expertiseteam bipolaire stoornissen om cliënten met deze diagnose de aandacht te geven die zij nodig hebben. Een bipolaire stoornis is één van de ernstigste psychiatrische ziektebeelden en is veelal chronisch. Het kan moeilijk zijn om de diagnose bipolaire stoornis te stellen en ook de behandeling is soms ingewikkeld. Een groot voordeel van het expertiseteam is dat er goede continuïteit van zorg kan worden geboden, met gemakkelijk op- en afschalen in zorg, bijvoorbeeld door huisbezoeken bij (dreigende) recidive. “Mensen hoeven niet meer te wisselen van team als het beter of slechter gaat, ze houden dezelfde behandelaren”, vertelt Richard Wesseloo, psychiater en medeoprichter expertiseteam bipolaire stoornissen.

Het stabiel houden van de stemming

Het expertiseteam bipolaire stoornissen richt zich primair op volwassen patiënten met (de verdenking op) een bipolaire stoornis binnen GGZ Delfland en nieuwe verwijzingen uit ons werkgebied. Richard legt uit: “Wat je ziet bij deze stoornis, is een afwisseling van fases. Dat iemand heel erg somber is, met alle kenmerken die daarbij kunnen horen: slecht slapen, piekeren, angstig zijn, of als het heel ernstig is, gedachten om niet meer te willen leven. Dat wordt afgewisseld met periodes van verhoogde stemming. Mensen ervaren dan meer energie, een soort overdrive.” Door het bieden van de juiste zorg en ondersteuning in zelfmanagement kan vaak een (langdurige) stabiele fase worden bereikt met minder kans op terugkerende stemmingsepisodes en een beter niveau van functioneren.

Als het goed gaat, gaat het goed maar als het niet goed is, kunnen we heel snel zorg opschalen

Richard Wesseloo

Outreachend werken

“We weten dat een bipolaire stoornis vaak een chronische stoornis is en dat het na perioden dat het beter gaat, vaak weer terugkomt. Vaak zien we dat deze cliënten als ze eenmaal zijn uitgeschreven bij ons, weer terugkomen”. De meerwaarde vanuit het expertiseteam volgens Richard is dat als cliënten stabiel zijn, ze toch aan ons verbonden kunnen blijven en dat we outreachend kunnen werken: "Als het goed gaat, gaat het goed maar als het niet goed is, kunnen we heel snel zorg opschalen. Want we weten dat als het niet goed gaat, we snel moeten handelen want dan kun je vaak veel erger voorkomen”, aldus Richard.

Uitgangspunten van het team

Het expertiseteam bipolaire stoornissen houdt zich bezig met diagnostiek, behandeling en consultatie. Ook kan het expertiseteam een second opinion doen als er twijfel is over de diagnose of behandeling (binnen of buiten GGZ Delfland). Eigen regie, het betrekken van naasten, zorgvuldige diagnostiek, multidisciplinaire behandeling en het voorkomen van terugval zijn de belangrijkste uitgangspunten van dit expertiseteam.

Psycho-educatie

Vanuit de gedachte dat als cliënten meer leren over de bipolaire stoornis, zij ook meer regie en autonomie ervaren, is het expertiseteam ook begonnen met het bieden van psycho-educatie. In de podcast vertelt Richard: “Als je aandacht hebt voor psycho-educatie, is de patiënt veel meer in de lead, toont veel meer initiatief, stelt zich proactief op en je merkt dat hij zelf dingen opzoekt of mij corrigeert als ik iets niet goed zeg. Dan word ik altijd heel blij. Dat is heel leuk als je op deze manier met patiënten kan samenwerken.”

Meest gelezen

Meer verhalen

Meest gelezen

Meer verhalen
13 april 2022 · 6 minuten

Zelf aan de slag met praktische doelen en haalbare stappen

Nee, je start niet altijd bij de psycholoog of psychiater

2 februari 2022 · 8 minuten

Zorg voor kwetsbare ouders en hun baby’s

"Ik wil contact"

26 oktober 2021 · 6 minuten leestijd

De juiste route bij crisiszorg

Soms is ‘nee’ het beste antwoord

30 juni 2021 · 5 minuten leestijd

Gemeenschappelijke triage

Meteen op het juiste adres:
in de basis of
specialistische ggz

29 april 2021 · 6 minuten leestijd

Corona als impuls

Dichterbij in een
digitale wereld

1 mei 2021 · 9 minuten leestijd

Blijven verbeteren

Stap voor stap: van idee
naar innovatie