Thema's

Alle verhalen

Ook in de wereld van morgen willen we de beste geestelijke gezondheidszorg bieden. Daarom kijken we continue waar we staan, wat onze omgeving van ons vraagt en wat ons antwoord daarop is. Dat doen we niet alleen, maar steeds vaker samen met anderen. De thema's zijn maatschappelijk actueel en laten zien hoe we ermee omgaan.

28 maart 2023 · 4 minuten

Combinatie van neurologische aandoening én psychiatrische klachten vraagt om specifieke behandeling

Bij neuropsychiatrie zijn korte lijntjes cruciaal

Lees meer
28 maart 2023 · 5 minuten

Behandelen binnen de context van het gezin

Speciale Gezinspoli helpt het hele gezin vooruit

17 november 2022 · 6 minuten

Een financiële blik op het zorgprestatiemodel

Laten we het domino-effect nú doorbreken

12 oktober 2022 · 7 minuten

De praktijkondersteuners (POH-GGZ) van GGZ Delfland

Met voldoende bagage kun je de juiste laatjes opentrekken

12 oktober 2022 · 5 minuten

Leergang ‘LEZ is more’ stimuleert leiderschap bij verpleegkundigen en agogen

“Verpleegkundigen hebben meer invloed dan ze denken”

20 juni 2022 · 6 minuten

Ervaringswerkers van grote waarde met herstelondersteunende zorg

“Iedereen heeft zijn eigen herstelpad”

20 juni 2022 · 19 minuten luistertijd

Eerste ervaringen met de nieuwe afdeling psychiatrie en verslaving

“De grootste groep cliënten doet het beter sinds ze hier zijn”

20 juni 2022 · 7 minuten

Op de poli jeugd en volwassenen

Wat doet een klinisch psycholoog bij GGZ Delfland?

13 april 2022 · 29 minuten luistertijd

Podcast met Richard Vijverberg, verpleegkundig specialist en cognitief gedragstherapeut

Onderzoek naar intensieve thuiszorg voor kinderen

13 april 2022 · 6 minuten

Zelf aan de slag met praktische doelen en haalbare stappen

Nee, je start niet altijd bij de psycholoog of psychiater

Lees meer
13 april 2022 · 4 minuten

Van verpleegkundige naar manager, en weer terug

“Wat ik mooi vind, is dat we er zijn voor mensen die kwetsbaar zijn”

2 februari 2022 · 8 minuten

Zorg voor kwetsbare ouders en hun baby’s

"Ik wil contact"

2 februari 2022 · 7 minuten

Pilot passende jeugdzorg

Op onderzoek: hoe kunnen we kinderen en jongeren eerder en beter helpen?