Thema's

Alle verhalen

Ook in de wereld van morgen willen we de beste geestelijke gezondheidszorg bieden. Daarom kijken we continue waar we staan, wat onze omgeving van ons vraagt en wat ons antwoord daarop is. Dat doen we niet alleen, maar steeds vaker samen met anderen. De thema's zijn maatschappelijk actueel en laten zien hoe we ermee omgaan.

6 oktober 2023 · 9 minuten

Onderzoek naar de netwerktheorie

'Meer zicht krijgen op hoe klachten zich tot elkaar verhouden en hoe ze veranderen'

Lees meer
6 oktober 2023 · 8 minuten

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor jongeren

Samen angsten aangaan

14 juni 2023 · 13 minuten luistertijd

De meerwaarde van virtual reality in behandelingen

14 juni 2023 · Luistertijd 13 minuten

Overstijgende en specifieke expertise voor cliënten met bipolaire stoornis

14 juni 2023 · 4 minuten

Nieuw: begeleiding thuis bij langdurige zorg

“Ons doel is dat iemand thuis kan blijven wonen en niet terugvalt”

14 juni 2023 · 5 minuten

Al bijna 50 jaar aan het werk bij GGZ Delfland

"Het werk dat ik doe, is niet zoveel veranderd. De manier waarop, is wel erg veranderd."

28 maart 2023 · 4 minuten

Combinatie van neurologische aandoening én psychiatrische klachten vraagt om specifieke behandeling

Bij neuropsychiatrie zijn korte lijntjes cruciaal

28 maart 2023 · 5 minuten

Behandelen binnen de context van het gezin

Speciale Gezinspoli helpt het hele gezin vooruit

17 november 2022 · 6 minuten

Een financiële blik op het zorgprestatiemodel

Laten we het domino-effect nú doorbreken

12 oktober 2022 · 7 minuten

De praktijkondersteuners (POH-GGZ) van GGZ Delfland

Met voldoende bagage kun je de juiste laatjes opentrekken

Lees meer
12 oktober 2022 · 5 minuten

Leergang ‘LEZ is more’ stimuleert leiderschap bij verpleegkundigen en agogen

“Verpleegkundigen hebben meer invloed dan ze denken”

20 juni 2022 · 6 minuten

Ervaringswerkers van grote waarde met herstelondersteunende zorg

“Iedereen heeft zijn eigen herstelpad”

20 juni 2022 · 19 minuten luistertijd

Eerste ervaringen met de nieuwe afdeling psychiatrie en verslaving

“De grootste groep cliënten doet het beter sinds ze hier zijn”