Thema's

Alle verhalen

Ook in de wereld van morgen willen we de beste geestelijke gezondheidszorg bieden. Daarom kijken we continue waar we staan, wat onze omgeving van ons vraagt en wat ons antwoord daarop is. Dat doen we niet alleen, maar steeds vaker samen met anderen. De thema's zijn maatschappelijk actueel en laten zien hoe we ermee omgaan.

1 juni 2020 · 4 minuten leestijd

Kweekvijver voor managers en innovatie

Bij de juiste werkgever
blijf je niet hangen,
maar kom je verder

Lees meer
1 juni 2020 · 3 minuten leestijd

Medewerker aan het woord

Hulp voor cliënten
met complexe problemen

1 juni 2020 · 4 minuten leestijd

Mijn GGZ Delfland

Cliëntportaal
maakt cliënten
eigenaar behandeling

1 juni 2020 · 4 minuten leestijd

Pilot leefstijl voor cliënten met zware psychiatrische aandoening

"Wanneer gaan we
weer lopen?"

1 juni 2020 · 7 minuten leestijd

Integrale jeugdaanpak

"Samenwerking
waar de cliënt
iets aan heeft"

1 juni 2020 · 7 minuten leestijd

Wet verplichte ggz

Een bureaucratisch monster
met heel veel voordelen

1 juni 2020 · 5 minuten leestijd

Wmo-samenwerking

"We zijn complementair aan elkaar, ook wat betreft gedachtengoed"