Onderzoek en innovatie
13 april 2022 · 29 minuten luistertijd

Podcast met Richard Vijverberg, verpleegkundig specialist en cognitief gedragstherapeut

Onderzoek naar intensieve thuiszorg voor kinderen

Naar Familie FACT is maar weinig onderzoek gedaan, vertelt verpleegkundig specialist en cognitief gedragstherapeut Richard Vijverberg in de podcast over zijn afgeronde promotieonderzoek. Vanaf het moment dat deze intensieve thuiszorg bij GGZ Delfland van start ging, wilde hij weten: hoe effectief is FACT voor kinderen en hun gezin? Welke gezinnen komen bij ons? En, welke zorgbehoefte hebben deze kinderen of jongeren eigenlijk zelf? Stap voor stap vond hij de antwoorden, die waardevol zijn voor een bredere blik op de ouders en kinderen die FACT nodig hebben.

Richard Vijverberg
Richard Vijverberg

Naar Familie FACT is maar weinig onderzoek gedaan, vertelt verpleegkundig specialist en en cognitief gedragstherapeut Richard Vijverberg in de podcast over zijn afgeronde promotieonderzoek. Vanaf het moment dat deze intensieve thuiszorg bij GGZ Delfland van start ging, wilde hij weten: hoe effectief is FACT voor kinderen en hun gezin? Welke gezinnen komen bij ons? En, welke zorgbehoefte hebben deze kinderen of jongeren eigenlijk zelf? Stap voor stap vond hij de antwoorden, die waardevol zijn voor een bredere blik op de ouders en kinderen die FACT nodig hebben.

We kijken niet alleen naar het kind, maar naar het hele gezin

Richard Vijverberg

Effectieve thuiszorg

Het goede nieuws is dat Familie FACT, of Jeugd ACT, zoals Richard het ook noemt, effectief is. FACT staat voor ‘flexible assertive community treatment’. Het team biedt intensievere zorg bij gezinnen thuis als de behandeling op de polikliniek de situatie niet verbetert. “We kijken niet alleen naar het kind, maar naar het hele gezin.” En die bredere benadering werkt: “Een kind kan vaker in zijn eigen omgeving blijven wonen, en de aanpak vermindert psychische klachten.”

Zorgbehoefte van de kinderen

In zijn onderzoek richtte Richard zich specifiek op de zorgbehoefte van het kind. “Als behandelaar weet ik dat kinderen en jongeren een heel ander beeld kunnen hebben van de zorg die ze nodig hebben dan de volwassenen om hen heen. Als een kind bijvoorbeeld somber is en niet meer naar school wil, en de ouder wil het kind vooral naar school hebben, loop je vast in de behandeling. Dan wil het kind geen therapie meer, omdat het dan naar school moet… Dat betekent dat jij bij kinderen bewust het gesprek moet aangaan: is dit wel iets wat jij nodig hebt, en hoe kijk jij ernaar?”

Tijd nemen en doorvragen

Richard heeft na zeven intensieve onderzoeksjaren zin om zijn verworven kennis in de praktijk te brengen. Binnen Familie FACT propageert hij vooral: ga niet te snel in de behandeling. Neem de tijd. “We ervaren de druk om snel te handelen. Juist omdat er ernstige problemen zijn.” Maar het is belangrijker om de problematiek van alle gezinsleden in kaart te brengen en op elkaar af te stemmen. “Breed kijken is niet iets wat heel veel meer tijd kost, maar wel tijdwinst kan opleveren als het betekent dat je de behandeling beter en efficiënter kunt uitvoeren.”

Meest gelezen

Meer verhalen

Meest gelezen

Meer verhalen
13 april 2022 · 6 minuten

Zelf aan de slag met praktische doelen en haalbare stappen

Nee, je start niet altijd bij de psycholoog of psychiater

2 februari 2022 · 8 minuten

Zorg voor kwetsbare ouders en hun baby’s

"Ik wil contact"

26 oktober 2021 · 6 minuten leestijd

De juiste route bij crisiszorg

Soms is ‘nee’ het beste antwoord

30 juni 2021 · 5 minuten leestijd

Gemeenschappelijke triage

Meteen op het juiste adres:
in de basis of
specialistische ggz

29 april 2021 · 6 minuten leestijd

Corona als impuls

Dichterbij in een
digitale wereld

1 mei 2021 · 9 minuten leestijd

Blijven verbeteren

Stap voor stap: van idee
naar innovatie